Quy Hoạch Chi Tiết Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

By |2019-06-30T05:57:27+07:00Tháng Sáu 29th, 2019|Uncategorized|

HẬU GIANG: Quy hoạch khu đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch  chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Diện tích quy hoạch khoảng 330