KDC Thương Mại Mái Dầm (Vạn Phát Sông Hậu) nhận giữ chỗ GĐ2

By |2020-02-06T08:34:09+07:00Tháng Hai 6th, 2020|Uncategorized|

Vạn Phát Sông Hậu Nhận Giữ Chỗ Giai Đoạn 2 KDC Vạn Phát Sông Hậu tại thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang bắt đầu cho đăng ký giữ chỗ theo thứ tự ưu tiên chọn vị trí cho giai đoạn 2 chỉ với 30tr (được hoàn lai 100% số tiền giữ chỗ).